អំពីក្រុមហ៊ុន

Haines Oupai ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម Co. , Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុន PVC សម្ភារៈតុបតែងក្នុងផ្ទះ។ កន្លែងនេះគឺនៅជិតកន្លែង-ល្បីទេសភាព Haines, ទីក្រុងជំនោរនិងនៅក្បែរផ្លូវហាយវ៉េពីហាំងចូវទៅទីក្រុងស៊ាងហៃ។ យើងមាន 70km ឆ្ងាយពីហាំងចូវនៅទិសខាងលិចនិង 120 ពីក្រុងស៊ាងហៃនៅភាគខាងកើតរីករាយទីតាំងភូមិសាស្រ្តអំណោយផលដែលអាចត្រូវបានចូលដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួល។

  • 7N0A7268
  • 7N0A7072
.mo_whatsapp{ display:block;} .pc_whatsapp{ display:none}